Nedjelja,
17. siječanj 2021.
Hrvatska

VRGORAC

Ante Pranić: Uvodimo ocjenjivanje gradskih službenika i namještenika

Pravilnik služi za ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorac. Utvrđuju se kriteriji za ocjenjivanje i način provođenja ocjenjivanja

Piše: T.L.
Foto: Facebook/Ante Pranić

Kako bi zaposlenici gradske uprave bili ocijenjeni za rad na nivou godine što će uvelike utjecati na njihov status u Gradu, na sljedeće Gradsko vijeće ide prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela.

Pravilnik služi za ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorac. Utvrđuju se kriteriji za ocjenjivanje i način provođenja ocjenjivanja.

Kriteriji za ocjenjivanje su: stručnost, kreativnost i samostalnost, inicijativnost, kvaliteta obavljenog rada, opseg obavljenih poslova i poštivanje zadanih rokova, poštivanje radnog vremena, odnos prema suradnicima i strankama u postupku, timski rad.

Definirani su kriteriji i način ocjenjivanja. Za svaki kriterij zaposlenik može dobiti od 1 do 5 bodova. Ako je ukupni broj bodova manji od 16 zaposlenik ne zadovoljava, a godišnje ocjene su rangirane ovisno o broju skupljenih bodova.

Ocjenjivanje vrši pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. U velikoj mjeri ocjena ovisi o mjerljivim rezultatima rada sukladno opisima iz sistematizacije.

Uskoro ćemo na samom ulazu u gradsku upravu postaviti stol s anketnim listiće kojeg će moći anonimno ispuniti svaki posjetitelj gradske uprave. Na njemu će biti nekoliko jednostavnih pitanja, a rezultati takve ankete mogu nam dati smjernice nečijeg rada.

Osim gradskih službenika, anketni listić s prijedlozima, kritikama i ocjenama građani će moći ispuniti i za gradonačelnika, zamjenika kao i sve direktore javnih poduzeća i ustanova Grada Vrgorca.

Svi mi u javnoj upravi trebamo shvatiti da smo financirani novcem poreznih obveznika i naša dužnost je dati maksimum od sebe da naš grad učinimo boljim mjestom života za sve građane sve dok nam se plaća financira javnim novcem, najavio je gradonačelnik Pranić.